İş Yaşamındaki İletişim Sırrı: Beden Dili

İnsanlara zorla kendinizi dinletemezsiniz; fakat beden dilinizle onları büyüleyebilir iş ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz.

Kendimizi ifade ederken kullandığımız beden dili mesleki ve profesyonel yaşantımızda oldukça önemlidir. Beden dilimizi doğru kullanmadığımız tadirde hedeflediklerimize ulaşmamızı zorlaştırmasının aksine hedeflerimize ulaşmayı imkansız hale de getirebilir. Beden dili ile karşı taraf ile kurmuş olduğumuz iletişimin etkisi konuşmalardan çok daha fazladır. Karşımızdaki kişi ile konuşurken bedenimizdeki birtakım fiziksel aktiviteler karşı tarafa birtakım mesajlar verir. Bu mesajlar bizim ikna seviyemizi belirler. Çekimser, korkak bakışlar ve dikkati dağıtıcı birtakım hareketler karşımızdaki kişiyi ikna etmediği gibi güven sorunu oluşturabilir veya inandırıcılık vasfımızı yitirmemize neden olur. Beden diline ilişkin sahip olduğunuz temel bilgiler bir kişiyle iletişim kurarken beden dili sayesinde iyi bir gözlemci olmanızı karşınızdaki kişiyi iyi analiz etmenizi de size sağlar.

İş ilişkilerinde sevilen, mutlu ve başarılı insanlara göz attığınızda beden dillerini çok iyi kullandıklarını farkedersiniz. Herhangi bir durumda bir düşünceyi savunurken o düşünceyi dile getirirken sergilediğiniz jest, mimik ve beden duruşu karşı tarafta inandırıcı ve ikna edici bir etki bırakmanızı sağlar. Bu yönleriyle beden dilinin iş ilişkilerimizdeki önemi azımsanamayacak kadar fazladır.

Beden dili kullanımına verdiğiniz önem yakın zamanda sizi iyi bir beden dili gözlemcisi haline getirir. Bu sayede kişisel gelişiminiz ve ikili ilişkileriniz inanılmaz derecede ilerleme kateder. Çünkü karşınızdaki kişi ile iletişim kurarken onun size ve etrafa olan bakışlarını, hareketlerini iyi analiz ederseniz o kişinin doğru söyleyip söylemediğini, asıl niyetinin ne olduğunu ve ne düşündüğünü kavrayabilirsiniz.

İş ilişkisi kurduğunuz insanları iyi anlamnız ve kendiniz onlara en iyi şekilde ifade etmeniz bu iş ilişkisinin ömrünü uzatır ve yeni iletişim bağları kurmanızda size yarar sağlar. Çünkü kendini beden dili ile en iyi şekilde ifade eden birey toplum nezdinde güven ve saygı kazanır.

Alıntı

One thought on “İş Yaşamındaki İletişim Sırrı: Beden Dili

Comments are closed.