Yüz Şekline Göre İnsan Karakterleri

Yüz yapınızın, kaşınızın, gözünüzün karşımızdakilere bizimle ilgili bir mesaj verebileceğini, kişiliğimizle ilgili ciddi ip uçları taşıyabileceğini düşünmüşmüydünüz.

102964_yuz_sekline_gore_insan_karakterleri

Yüz okumanın eski çağlardan bu yana insanoğlunun ilgisini çektiği bir gerçek. Çin tıbbının önemli bir parçası olarak incelenen yüz okuma olgusu, batı dünyasına Yunanlılarla girmiş. Günümüz araştırmacılarına göre, yüz yapısı ile insan karakteri arasındaki ilişkiyi gösterir belgelere Hipokrat, Aristo be Pluto’nun çalışmalarında rastlanmış.

Karakter özellikleri

Alın;Alın yapısının kişilerde düşünce sürecinin işlediği ve problemlerin çözümüne nasıl yaklaşım gösterdiği konularında önemli ip uçları sağladığı gözlemlenmiştir.

Kaşlar; Kişilerin alışkanlık haline gelmiş düşünce tarzlarının ortaya çıkarılması anlamına geliyor. Yay gibi kaşlar; insan odaklılık, pratik uygulamalara önem verme, düz kaşlar; mantık yolunda ilerleme, veri ve gerçeklere önem verme anlamına geliyor.

Gözleriniz Kişilerin bakış açılarını ve tavırlarını anlatıyor. İri gözler; dışa dönüklük, kalın göz kapakları; bağlanma isteği, gözler arası geniş aralık; uzak görüşlülük, detay sevmeme, içe girmiş gözler; gözlemci.

Burun İnsanların ne kadar enerji alabildiklerinin yanı sıra, iş hayatındaki davranışlarını ve maddi konulara yatkınlığını ortaya çıkarır. Büyük burun; otoriteye sahip olma, uzun burun; kontrolü elinde tutma isteği, kısa burun; ayrıntılı işleri sevme anlamına gelirken, geniş burun delikleri; cömertlik, hayal gücü, yüksek özgüven anlamına geliyor.

Kulaklar Öğrenme şekillerini veya bilgiyi toplama ve derleme süreçlerini belirtiyor. Büyük kulaklar dinlemeyi sevme, küçük kulaklar kendine odaklılık, başa yapışık kulaklar uyumluluk, dışa doğru kulaklar bağımsız hareket etme anlamına geliyor.

Yanaklar Kişisel güçleri ve kendilerine olan güvenleri hakkında yapılan yorumlarda yanaklar belirleyicidir. Çıkık yanaklar; güç sembolü, dolgun yanaklar; iletişime açıklık, çökmüş yanaklar; yorgunluk ve stres göstergesi anlamına geliyor.

Ağız Duygusal dünyayı ve başkalarının sözlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir. Büyük ağız; dışa dönüklük, küçük ağız; içe dönüklük, iri ön dişler; inatçı kişilik, eğri alt dişler; olaylara çok yönlü bakabilme, doğal gülümseme; kendi ile barışıklık, gergin üst dudak; maskeli gülümseme anlamına geliyor.

Çene Fiziksel güç, kararlılık konusunda bilgi veriyor. İri çene kemiği; kararlı kişilik, dar çene; kolay vazgeçme, çıkık çene; son sözü söyleme eğilimini ortaya koyuyor.

Yüz şekilleri de kişilik üzerine etkili; Kare yüzler; özgüven sahibi kişilik, dar ve zayıf yüzler; yalnız çalışma isteği anlamına geliyor.

Alıntı