AİLE ORTAMI VERİMLİ ÇALIŞMAYI NASIL MOTİVE EDEBİLİR?

Araştırmalar,öğrenci başarısı ile ailenin ekonomik-sosyal ve kültürel yapısı arasında çok büyük bir paralellik olduğunu ortaya çıkarmıştır.Anne babanın olumsuz,ilgisiz veya despot tutumu başarısızlığın temelini oluşturur. Aile,elinden geldiğince çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamalı,sosyal […]

ZAMANI VERİMLİ KULLANMA VE ZAMAN CETVELİ

Sevgili öğrenciler,verimli,yararlı ve ekonomik bir çalışmayı gerçekleştirebilmek için kesin bir zaman planı yapılmalıdır.Zaman boşa harcanıldığında değeri anlaşılan insan yaşamının en önemli hazinesidir.Önemli olan onu boşa harcamadan,bu değerini kavrayıp,ona göre bu […]

ÇALIŞMALARIN PLANLANMASI :

Ne zaman ve nasıl çalışacağını belirleyiniz. Bir çok çalışma konusu ile aynı anda karşılaşınca hangi işten başlayacağımızı bilemez, çalışmalarınızı planlayamaz iseniz hem zaman kaybeder hem de çalışma isteğinizi kaybedersiniz. Plansız […]

YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

A-Test tipi imtihanlarda şunlara dikkat edilir: 1-Testin “açıklama” veya “talimatname” kısmını iyi okuyunuz ve ne istediğinizi anlamaya çalışınız. 2-Yanlışların doğrulardan çıkarılıp çıkarılmayacağını (doğruluk formülünün uygulanıp uygulanmayacağını) sorunuz.Uygulanacaksa,kesin olarak doğruluğundan emin […]

SINAVLARDA BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

Sınavlar öğrencinin geleceğinin belirlenmesinde en önemli rolü oynar. Bir üst sınıfa geçmek , diploma almak , bir çok iş ve mesleğe yönelme sınavla olmaktadır. Sınavların bu öneminden dolayı sına sırasında […]

SINAV KAYGISINI AZALTICI ETKİLER

Özellikle ülkemizde sınav,eğitim öğretimin değerlendirme kıstasıdır.Öğrenilenler,öğrenilenlerin ifadesi,yapılan sınav sonucunda ölçüte vurulup değerlendirilir.Bu nedenle öğrenci için sınav daima bir kaygı unsuru olmuştur.Kaygı da başarıyı engelleyen faktörler arasında ön sıralarda yer alır. […]

BAŞARISIZLIĞIN GİDERİLMESİ

Öğrencilerin derslerdeki başarısızlığı,sadece ders çalışma teknik ve alışkanlıklarındaki hatalardan gelmez.Öğrenciler,kendi özel ve genel yetenekleri ile ve orantılı olmaya bir dala veya derse girmiş olabilir.Okula devam etmeleri,gerçek bir arzu ve belirgin […]

ÖĞRENMEDE TEKRAR YADA ALIŞTIRMA

Öğrenmede tekrar yada alıştırma , öğrenilen konun pekiştirilmesi için önemlidir. Etkili öğrenme için tekrar yada alıştırmanın nasıl yapılacağını bilmek gerekir. Yenileme yada alıştırmanın sürekli veya aralıklı yapılması konunun niteliğine göre […]