Francis Bacon Sözleri

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.
 
Sessizlik, aptalların erdemidir.
Dolacak havuzu olanın etraftaki toprağa hayırı dokunmaz.
 
Verilen sözü tutmamak, mertliğe yakışmaz.
Yalancı, Allah’a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir.
Gerçek dostu olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür.
Çabuk yanlış yapan, onu çabucak da tasdik eder.
 
Yaralar deşilmeden iyi edilemez.
Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.
 
Servetin batırdığı insan sayısı, kurtardığından elbette fazladır.
 
Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler.
Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.
Hep intikam almayı düşünen bir kimsenin yarası, kapanacağına işler.
 
Öç alma vahşice bir adalettir.
Yaşadıkça, insanın irade kuvvetiyle hisleri değil, anlayış kabiliyeti artar.
Kadın kocasının, delikanlılıkta sevgilisi, olgun çağda arkadaşı, ihtiyarlıkta da hasta bakıcısıdır.
Doğru verilmeyen tek karar bile birkaç cinayetten daha kötü olup. Bilakis cinayetleri destekler.
Haset, güneş gibidir. Yamaçlara, bayırlara, düzlüklerden daha çok vurur.
Haset, güneş gibidir. Yamaçlara, bayırlara, düzlüklerden daha çok vurur.
 
Bazı kitaplardan insan yalnız zevk alır; bazılarını olduğu gibi yutar; bazılarını geveler ve hazmeder.
 
Kötümserlik yarasaya benzer. Tıpkı onun gibi, güneş kaybolduğu zaman ortaya çıkar.
Öyle bir imanımız olmalı ki bütün kötümserlikleri yakıl kül edebilelim.
Övülme, tahta kaplamaların hem parlamasını sağlayan, hem de ömrünü uzatan cilaya benzer.
 
Para, gübre gibi etrafa yayılmazsa işe yaramaz.
Ana babanın sevinci, üzüntü ve korkuları gibi gizli kalır.
Babadan gelen asillik insanı gayretini kırar.
Şiir, insanların bilgilerinin bir kısmıdır.
Düşüncelerimiz arasında şüpheler, kuşlardan yarasaya benzer; yarasalar gibi hep alacakaranlıkta uçuşurlar.
 
Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur.
Talih kördür; ama başkalarınca görülür.
Tarih kitapları, insanları akıllandırır.
 
Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.
Mademki alışkanlıklar,hayatımızın en ileri gelen hakimleridir, öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.
 
Bilgi de tek başına bir güçtür.
 
Bir kimsenin budalalığı başka birinin işine yarar.
İnsan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır.
Dertlerini dökecek dostları olmayanlar kendi yüreklerini kemirirler.
 
Düşmana acıyan kendine acımaz.
 
Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrıya götürür.