ANLAMA GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Öğrenmek,anlamak demektir.Anlama gücünün geliştirilmesi için,konunun dikkatle okunması,öğrencilerin eski bilgiler ile benzerlik ve bağıntısının kurulması,örneklere dikkat edilmesi,okunulan konunun ana fikrinin ortaya çıkarılması hususları üzerinde durulması gerekir. Bütün-Parça-Bütün Yöntemi A-İnceleme, B-Sorular oluşturma, […]