ÖĞRENMEDE BÜTÜN VE PARÇA YÖNTEMLERİ

Etkili öğrenmede konunun öğreniliş biçimi de önemlidir.Öğrenme için bir kimse,ne kadar hazır olursa olsun,ne kadar çaba harcarsa harcasın,öğrenme yöntemi,verimli ya da etkili öğrenmeye elverişli olmadıktan sonra,başarıya ulaşma imkanı yoktur. “Bütün” […]