VERİMLİ ÇALIŞMANIN AMACI

Başarılı olabilmek, çalışmanın-emeğin karşılığını en iyi seviyede alabilmek verimli çalışmanın yollarının iyi bilinmesinden, uygulamalı ve programlı çalışma alışkanlığı geliştirebilmekten geçer. Öğrenmede; ferdin öğrenme yeteneği, ön bilgileri ve tutumları ile öğrenme […]