AİLE ORTAMI VERİMLİ ÇALIŞMAYI NASIL MOTİVE EDEBİLİR?

Araştırmalar,öğrenci başarısı ile ailenin ekonomik-sosyal ve kültürel yapısı arasında çok büyük bir paralellik olduğunu ortaya çıkarmıştır.Anne babanın olumsuz,ilgisiz veya despot tutumu başarısızlığın temelini oluşturur. Aile,elinden geldiğince çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamalı,sosyal […]